Правосудна мапа Србије

- Мрежа судова у Републици Србији -

Резултати рада судова опште надлежности у Републици Србији

На овим странама можете пратити резултате рада судова опште надлежности у Републици Србији, као и активности пројекта "ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду".

На располагању су Вам следеће врсте мапа и параметри рада наведених судова:

1. Мрежа основних судова - са општим подацима о територијалној надлежности судова, кретању броја старих предмета, као и о броју медијатора на подручју месне надлежности

2. Мрежа виших судова - са подацима о основним судовима којима је надлежан виши суд, кретању броја старих предмета у суду и у основним судовима којима је овај виши суд надлежни

3. Мрежа апелационих судова - подаци који судови припадају апелационој области, као и колико је предмета унето у базу судске праксе у којој апелацији

4. Правосудни семафор - приказ савладавања прилива основних судова

5. Семафор смањења броја старих предмета основних судова - проценат броја старих предмета у односу на претходни месец

Приказани подаци су званични и јавни, преузети од званичних институција Републике Србије.