× Почетна страна Основни судови Виши Судови Апелациони судови Врховни касациони суд
☰ мапе
Ово је правосудна мапа Србије која приказује мрежу апелационих судова
Постављањем показивача на уцртано подручје месне надлежности суда са десне стране добијате приказ основних података о суду.

У табели су дати подаци по месецима:
1. број унетих интегралних одлука у базу судске праксе и
2. број унетих анонимизираних одлука у базу судске праксе
3. укупан број унетих одлука у базу судске праксе до краја датог месеца