× Почетна страна Основни судови Basic courts Виши Судови Апелациони судови Правосудни семафори Врховни касациони суд
☰ мапе
Ово је правосудна мапа Србије која приказује мрежу основних судова
Постављањем показивача на уцртано подручје месне надлежности суда са десне стране добијате приказ основних података о суду.

У табели су дати подаци по месецима за
1. савладавање прилива,
2. број старих предмета на крају датог месеца и
3. однос броја старих предмета у суду на крају датог и претходног месеца(изражен у процентима).

Код савладавања прилива су проценти дати на подлози која је:
- црвене боје уколико је савладавање прилива мање од 95%
- жуте боје уколико је савладавање прилива веће или једнако 95% и мање или једнако 105%
- зелене боје уколико је савладавање прилива веће од 105%

Код смањења броја старих предмета су проценти дати на подлози која је:
- црвене боје уколико је количник броја старих предмета (на крају месеца/на почетку месеца) већи од 100%
- жуте боје уколико је количник броја старих предмета (на крају месеца/на почетку месеца) већи или једнак 98% и мањи или једнак 100%
- зелене боје уколико је количник броја старих предмета (на крају месеца/на почетку месеца) мањи од 98%